Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Britten zeggen NEEN tegen digitale revolutie

Het Britse parlement, de House of Commons, heeft een rapport aangenomen die de overheid ertoe moet dwingen om “de rechten van de werknemers” van app-bedrijven zoals Uber en Deliveroo beter te beschermen.

Het veertig bladzijden tellende rapport is niet mals. De ondernemers achter zulke apps zouden, als het rapport zou uitmonden in wetgeving, blootgesteld kunnen worden aan zware boetes en zelfs gevangenisstraffen.

Hoe die wetgeving er technisch zou moeten gaan uitzien is voorlopig koffiedik kijken: de werknemers van Uber en Deliveroo zijn “self-employed”. Zij zijn geen werknemers, maar maken gebruik van een centrale dienst die klanten ronselt en verdeelt, en betaling tussen klanten en aanbieders van de diensten in kwestie regelt.

Er zouden naar schatting 1.3 miljoen Britten in zulke “nepstatuten” werken. Dat is ruim een vijfde van het totaal aantal zelfstandigen. Geen enkel Europees land scoort hoger.

Het rapport komt er na de mediatieke en juridische heisa rond Uber, die op 10 november werd veroordeeld door de arbeidsrechtbank, en als het vonnis wordt bevestigd in beroep bij het Hooggerechtshof, zijn boeltje in de UK mag sluiten.

Een Britse arbeidsrechter oordeelde immer dat Uber-chauffeurs, ook al zijn ze geen werknemers in de strikte betekenis van het woord, toch onder de minimale sociale bescherming vallen, zoals het minimumloon, betaald verlof, betaalde rusttijden en vakbondsvertegenwoordiging.

In een soortgelijke zaak oordeelde het Centrale Arbitragecomité dan weer dat de bezorgers van Deliveroo niet als werknemers kunnen worden beschouwd.  Terwijl beide platformen slechts in weinig opzichten van mekaar verschillen.

Hoe dan ook sluit het Verenigd Koninkrijk niet alleen zijn deuren voor de Europese Unie, maar ook voor de digitale revolutie. Weldra een sociaal paradijs op een economisch kerkhof?

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.