ECB wil af van depositogarantie!

Wie een spaarrekening heeft bij een bank die failliet gaat wordt vergoed tot een bedrag van 100.000 euro. Maar dat systeem wil de ECB nu veranderen. Zij willen bepalen hoeveel geld u werkelijk nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien nadat je bank kopje onder gaat!

We hopen natuurlijk dat we nooit gebruik zullen moeten maken van het depositogarantiefonds. Maar de kans dat we ooit met een bankfaillissement te maken krijgen is reëel.

Vorig jaar nog ging Optima failliet en honderden klanten konden plots niet meer aan hun spaargeld. Het garantiefonds nam ruim de tijd voor de gedeputeerden uit te betalen. Honderden mensen moesten meer dan 23 dagen wachten om één cent te zien.

Alsof dat nog niet erg genoeg is wil de ECB nu de garantieregelingen in de eurozone “flexibeler” maken. “Toch niet iedereen heeft €100.000 nodig?” is hun redenering.

In een rapport dat deze maand gepubliceerd werd schreven ze het volgende:

“Deposito’s gedekt door garantiestelsels zouden moeten vervagen worden door beperkte optionele vrijstellingen toegekend door de verantwoordelijke autoriteit om een zekere flexibiliteit te bewaren.”

Dat is juridees voor: “Als wij onze goesting krijgen kan u fluiten naar uw €100.000!”

De ECB wil zelf bepalen hoeveel geld u nodig heeft in de nasleep van een bankfaillissement:

“Spaarders zouden een geschikt bedrag van hun gegarandeerde tegoeden moeten kunnen aanspreken om in hun levensonderhoud te voorzien binnen vijf dagen na een aanvraag tot compensatie.”

En men gaat verder:

“Men kan bijvoorbeeld spaarders toelaten op dagelijkse basis een beperkt bedrag te laten afhalen.”

Dus als uw bank failliet gaat en u krijgt eindelijk de paperassen rond, dan moet u tot vijf dagen wachten om een fractie van die “gegarandeerde” 100.000 euro te bekomen om rekeningen te betalen en eten te kopen!

Hoe gaat men bepalen hoeveel geld u nodig heeft om te voorzien in uw levensonderhoud? Zullen we daarvoor facturen moeten aandragen als bewijs?

De ECB weet dat er een probleem is en wil het systeem hervormen. Als zelfs maar een middelgrote bank failliet gaat dan is er niet genoeg geld in het garantiefonds om iedereen te vergoeden.

Het Belgisch garantiefonds is na 2015 zelfs gestopt met het publiceren van haar jaarrapport. Het was te beschamend om toe te geven dat er niet genoeg geld was om mensen effectief te vergoeden als bijvoorbeeld ook maar één bank als KBC of Argenta over kop gaat.

Trek hier je lessen uit: zorg dat je meerdere bankrekeningen hebt, bij voorkeur ook eentje in het buitenland en bewaar cash, goud en eventueel bitcoin. Op die manier kan je zonder problemen de rekeningen betalen in de dagen tussen een faillissement en de uitbetaling van je gegarandeerd geld… ALS je al uitbetaald wordt!

Bronnen: RT, Garantiefonds
Foto: Publiek domein