Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Grootste investeringsfonds ter wereld heeft geen trek meer in olie en gas

Opmerkelijk bericht: het grootste investeringsfonds ter wereld, het Noorse Sovereign Wealth Fund (SWF), heeft besloten om haar investeringen in de oliesector gestaag af te bouwen naar het absolute nulpunt.

Dat doet het niet alleen uit groene overwegingen.

Het grote geld zit al een paar jaar niet meer in olie en het is weinig waarschijnlijk dat de olieprijzen nog drastisch zullen stijgen in de nabije en minder nabije toekomst. Of er zou een wereldoorlog moeten uitbreken, en (((wie))) zit daar nu op te wachten?

SWF heeft ongeveer 35 miljard USD aan aandelen in de gas- en olie-industrie. Die investeringen zullen geleidelijk maar zeker worden geheroriënteerd richting hernieuwbare en duurzame energiewinning.

Voorlopig zijn maar weinig (tot geen) groene projecten rendabel zonder riante subsidies van de overheid. Benieuwd of massale investeringen dat tij kunnen keren, en de druk op de belastingbetaler kunnen verminderen.

Door de lage olieprijzen vallen de inkomsten van SWF tegen. Het is dus ook gewoon een rationele beslissing om investeringen te herbestemmen.

Foto: Hakon07

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.