Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Belastingdruk België daalt maar nog steeds heel hoog

Een onderzoek van de OESO toont nog maar eens aan dat België kampioen is qua belastingen. Echter, de belastingen dalen toch al enkele jaren waar ze in de hele OESO, gemiddeld genomen, verhogen.

Het onderzoek beschrijft de belastingdruk over 2016. In België bedroeg die 44,2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Slechts twee landen binnen de organisatie, die voornamelijk bestaat uit rijke en welvarende landen, heffen nog meer belastingen, namelijk Frankrijk en Denemarken.

In 2013 piekte de belastingdruk nog op 45,2 procent om daarna jaren op rij te dalen. In de andere aangesloten landen ziet men gemiddeld de omgekeerde evolutie. Daar bedroegen de belastingen vorig jaar 34,3 procent van het BBP, een record. Voor 2009 spraken we nog van een belastingdruk van 32,3 procent. De 7 volgende jaren lag deze steeds hoger.

In Mexico gaat er slechts 17,2 procent van het BBP naar de staat. In Ierland valt het met 23 procent ook geweldig mee en in de Verenigde Staten komt men op 26 procent.

Naast Frankrijk, Denemarken en België komt men ook in Finland, Zweden, Oostenrijk en Italië boven de 40 procent uit.

Verdeling belastingen

In België is de hoogste belasting deze op inkomsten en winst, meer bepaald 15,7 procent van het BBP. De BTW neemt 10,8 procent voor zich en de sociale zekerheidsbijdragen tellen voor 13,7 procent mee. Belastingen op bezit bedragen 3,5 procent van het Bruto Binnenlands Product.

De hoogste sociale zekerheidsbijdragen vindt men terug in Frankrijk. De hoogste inkomstenbelastingen in Denemarken met 28,7 procent. De extra sociale zekerheidsbijdragen zijn hier wel miniem. In Hongarije bedragen de belastingen op goederen en diensten 16,7 procent.

Bronnen: De Tijd, OESO

Foto: Artisticco | Shutterstock

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.