Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Britse Pond binnenkort terug aan opmars bezig nu onderhandelingen met EU beter vlotten?

De Britse Pond kreeg het na het Brexit-referendum hard te verduren. Nu er toch vorderingen in de Brexit-onderhandelingen lijken te komen verschijnt een klein lichtpuntje aan de horizon waardoor de koers ten opzichte van de Euro de komende dagen en weken vermoedelijk zal stijgen.

Het Britse voorstel om daadwerkelijk een hoger bedrag te betalen aan de Europese Unie lijkt de onderhandelingen alvast positief te beïnvloeden. Indien men er in slaagt om een overeenkomst te vinden omtrent de grenskwestie met Ierland dan zijn de grootste struikelblokken weggewerkt om een eventueel handelsakkoord op papier te plaatsen.

Deze positieve wending zal de komende dagen ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de forexmarkten waardoor de Britse Pond een deel van het aanzienlijke verlies van het afgelopen jaar kan goedmaken. Officiële persberichten zijn op dit moment nog moeilijk te vinden maar bronnen spreken van bedrag tussen de 50 en de 100 miljard Euro welke betaald zal worden door de Britse overheid.

Beide partijen benadrukten in het verleden reeds dat er een wil is om tot een akkoord te komen. Dit is in het belang voor zowel het Verenigd Koninkrijk als voor de Europese Unie door de grote onderlinge handel. Voor landen grenzend aan het Verenigd Koninkrijk zoals België, Nederland of Ierland is de handel des te belangrijker en hoopt men zo weinig mogelijk importtarieven te verkrijgen in de toekomst.

Een echte rally op de forexmarkten is echter pas te verwachten na het daadwerkelijk ondertekenen van een goede deal tussen beide handelsblokken. Bij dit alles bestaat nog steeds de kans dat de onderhandelingen toch de mist zouden ingaan. Indien er geen (goed) handelsakkoord voor handen is voor de daadwerkelijke Brexit plaats zal vinden, dan dreigt de financiële schade niet te overzien te zijn. Dit zou onder meer zorgen voor een verdere daling van de Britse Pond en de nodige schade aan de Britse economie.

Op welke manier een toegang tot de Europese eenheidsmarkt kan mogelijk gemaakt zonder het accepteren van het vrije verkeer van handel, goederen en diensten is echter nog hoogst onduidelijk. De kans dat dit eenzelfde scenario zal worden als Noorwegen is hierbij echter klein aangezien de Noren zich in deze kwestie veel positiever opstellen ten opzichte van de Europese eisen.

Het Verenigd Koninkrijk dreigt hoe dan ook een competitief nadeel te verkrijgen op langere termijn. Het kan dit zowel op een positieve als negatieve manier aanwenden. De eerste vereiste om hier mee om te gaan is alvast een consensus binnen het Britse parlement. Helaas is dit laatste op dit moment nog ver te zoeken … .

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.