Kan China profiteren van vertrek Mugabe in Zimbabwe?

Na het overdragen van de macht in Zimbabwe is de kans groot dat China zijn invloed zal proberen uitbreiden. Algemeen verwacht men dat de nieuwe president Emmerson Mnagagwa zich op economisch gebied vriendelijker zal opstellen ten opzichte van Peking.

Het is algemeen geweten dat China volop het Afrikaanse vasteland inpalmt. Dit op een economische manier waarbij miljarden geïnvesteerd worden om dit te verwezenlijken. In ruil hiervoor tracht China de import van grondstoffen veilig te stellen waardoor de economie kan blijven groeien.

Ook het onder het beleid van de voormalige president Mugabe trachtte de Chinese president Xi Jinping reeds zijn invloed te doen gelden. Sinds het aantreden in 1980 steunde China het land zowel politiek, economisch als militair. Zo werden er renteloze leningen verstrekt, dit in ruil voor Chinese investeringen in bijvoorbeeld de diamantindustrie.

In 2008 stelde China zijn veto tegen een resolutie van de Verenigde Naties om een wapenembargo in te stellen. Ook financiële restricties ten opzichte van Mugabe werden hierbij tegengehouden. Ondanks dit alles nationaliseerde Mugabe de diamantmijnen en werden er wetten uitgevaardigd waarbij buitenlandse bedrijven verplicht een meerderheid aan zware Zimbabwanen moesten tewerkstellen.

Zowel Westerse als Chinese bedrijven annuleerden hierdoor tal van investeringen waardoor de economie er verder op achteruit ging. Men verwacht dat Mnangagwa dit alles op een andere manier zal aanpakken waardoor de relaties met China er terug op vooruit zullen gaan. De kans dat China echter zal toestaan dat ook Europa opnieuw invloed probeert te verkrijgen is vrij klein.

Er gaan onder meer tal van geruchten dat China de afgelopen coup mede heeft mogelijk gemaakt door het leveren van voertuigen. Deze kans is inderdaad niet onbestaande gezien de economische interesse in het land. Bewijzen hiervoor verzamelen is echter een onbegonnen werk en zal niet veel wijzigen op het terrein. Waar het Westen de Afrikaanse landen leegroofde en de machtshebbers verving gedurende decennia tracht China deze dictators aan zijn kant te krijgen waardoor beide partijen tevreden zijn. Een tactiek welke alvast zijn vruchten lijkt af te werpen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com