OPEC en Rusland verlengen overeenkomst om olieproductie te beperken

De OPEC en Rusland hebben een akkoord gesloten om een verdere beperking van de olieproductie aan te houden tot het einde van 2018. Dit werd alvast overeengekomen tussen beide grootmachten waardoor de olieprijzen het komende jaar alvast enigszins ondersteund zullen worden.

Het overeenkomen tussen Rusland en de OPEC landen werd algemeen verwacht waardoor de prijzen geen plotse bewegingen lieten noteren. In dit akkoord werd in het verleden afgesproken om de productie te beperken met 1,8 miljoen vaten per dag. Dit in een deal tussen de 14 leden van de OPEC, Rusland en negen andere grote producenten. Waar deze overeenkomst oorspronkelijk duurde tot maart 2018 is dit nu uitgebreid tot eind 2018.

In juni 2018 komt dit onderwerp opnieuw aan bod op de OPEC meeting waarbij eventuele aanpassingen kunnen aangebracht worden. Dit uiteraard afhankelijk van de dan heersende economische situatie.

Twee andere OPEC-leden welke niet betrokken waren in de oorspronkelijke overeenkomst, namelijk Nigeria en Libië kondigden eveneens aan om de productie niet te verhogen boven het huidige niveau. Hierdoor zou de OPEC terug langzaam grip moeten krijgen op de oliemarkten.

Probleem bij dit alles is uiteraard de schalie-olie, voornamelijk aan Amerikaanse zijde. Het marktonevenwicht dat enige jaren geleden ontstaan is door het overvloedig produceren van schalie-olie blijft de olieprijzen onder druk zetten. De Verenigde Staten zijn zoals gekend geen lid van de OPEC en werken op geen enkele manier samen met deze OPEC-leden.

De ironie ten top kunnen de Amerikaanse producenten mee genieten van een stijgende olieprijs door de productiebeperkingen van de OPEC-afspraken. Ook kan de productie van schalie-olie verder opgevoerd worden doordat deze pas winstgevend is bij een hogere olieprijs. Hierdoor ontstaat er opnieuw een overschot op de markten waardoor de OPEC-leden gedwongen worden nieuwe productiebeperkingen in te voeren om de prijs stabiel te houden.

Dit alles is een vicieuze cirkel waarbij zowel de Verenigde Staten als Rusland volop van profiteren. Rusland gaat in het akkoord wel akkoord met een beperking maar leek in het verleden hier niet altijd even keurig mee om te springen. De kans dat de olieprijs opnieuw 100 USD bereikt is echter onbestaande, dit door de te grote schalievoorraden waardoor het aanbod nog sterk verhoogd kan worden.

Bronnen:

http://www.cnbc.com