Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Rekening brexit veel hoger voor Groot-Brittannië

Groot-Brittannië gaat straks het volle pond betalen voor de brexit, een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljard euro.

Daarmee lijkt het Verenigd Koninkrijk bereid tientallen miljarden euro’s meer te betalen aan de EU dan tot nu toe het geval.

Dubbel

In een toespraak in september gaf de Britse premier May aan slechts 20 miljard te willen betalen bij het daadwerkelijke vertrek van de Britten uit de Europese Unie in maart 2019.

Maar gekeken naar huidige berichtgeving komt het eindbedrag waarschijnlijk uit op meer dan het dubbele.

Het gaat dan over de betaling op de dag van de brexit.

Jarenplan

Maar de EU heeft ook allerlei meerjarenprojecten waaraan de Britten zich hebben verbonden, en waar ze niet van af zijn zodra ze zich uit de EU terugtrekken.

De betalingen worden dus uitgesmeerd over tientallen jaren en kunnen in de loop daarvan nog veranderen, het duurt dus mogelijk decennia voordat precies helder is wat het de Britten gaat kosten.

Wanneer de geldstroom die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk vloeit meegerekend wordt dan verwachten de
Britten uiteindelijk tussen de 45 en 55 miljard euro te betalen.

Een akkoord over geld zou natuurlijk wel een doorbraak zijn maar is slechts een van de drie grote dossiers waarin voortgang geboekt moet worden.

Rechten

Zo is een ander heet hangijzer: welke rechten gelden straks voor burgers? Hoe ga je om met familiehereniging? Hoe ga je om met EU-burgers in Londen die hun sociale rechten willen meenemen als ze terugverhuizen naar de Europese Unie?

Moeten burgers uiteindelijk bij de hoogste Europese rechter kunnen aankloppen? De EU vindt van wel, de Britten vinden van niet.

Ierland

Het derde grote breekpunt is het verkeer van personen en goederen over de bijna vijfhonderd kilometer lange grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de enige landgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU.

De Britten willen een onzichtbare en onbemande grens, ongeacht de uitkomst van de Brexit-deal, maar de EU is het daar niet mee eens.

EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft de Britse voorstellen daarom in de prullenbak gegooid. Na de Brexit zal de status van het Verenigd Koninkrijk niet verschillen met die van India of Botswana.

Bronnen: The Guardian, Financial Times, RTLZ, Volkskrant

Foto: Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.