Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Groei voor zonne-energie lijkt niet te stoppen

Het marktaandeel van groene energie wordt in de toekomst alleen groter.

Dat is goed nieuws voor de sector van zonne-energie.

De kostprijs voor zonne-energie lag nog nooit zo laag, berekende Joe Romm van ThinkProgress.org.

Momenteel lijkt de bodem nog niet in zicht.

De lage kostprijzen zijn een mooie kans voor producenten van zonnepanelen.

Deze bedrijven hebben zo de kans om hun huidige opwaartse trend nog een heel stuk verder te laten lopen.

Een verzameling van deze soort aandelen kun je vinden in de ‘Guggenheim Solar ETF‘.

Deze ETF heeft vorig jaar een rendement gehaald van bijna +50%!

De zon blijft gewoon schijnen voor de zonne-energiesector: de mooie run lijkt nog niet ten einde.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.