Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

2 ETF’s waarmee je profiteert van stijgende goudprijzen

Er zijn weinig of geen activa op de beurs die zo polariseren en hysterie kunnen oproepen als goud.

Volgens de ene is goud het enige ware geld en mag dit fundament niet ontbreken in een gezonde portefeuille.

Volgens de ander is het een onbruikbaar glimmend stuk steen, dat al héél lange tijd geen economisch nut meer heeft.

De goudprijs heeft mensen aan beide kanten van het spectrum veel goede en slechte periodes laten doormaken de afgelopen 10 jaar.

Na een lange berenmarkt, zijn de vooruitzichten weer beter voor de goudkevers (zoals fervente goudbeleggers wel eens minachtend worden genoemd).

Zo ziet ook JC Parets van AllStarCharts dat.

Parets presenteert onderstaande grafiek met enkele aanduidingen.

Zo ziet Parets in het rood de neerwaartse trendlijnen die – zeer recent – gesloopt zijn, en een ronde bodem die nu een opwaartse uitbraak in gang lijkt te zetten.

Er is dus sprake van een uitbraak van de goudprijs, uit een neerwaartse trend waarvan al sprake was sinds zowat het begin van dit decennia.

Het is geen toeval dat dit gebeurt nu de Amerikaanse dollar het erg slecht doet.

Wil je inspelen op deze nieuwe – waarschijnlijk seculaire – trend, dan kan je dat doen door ‘SPDR Gold Shares’ (‘GLD’) te kopen.

Mag het wat speculatiever, dan zijn de goudmijnen interessant. Deze bewegen al wat heftiger: als de positieve visie van Parets werkelijkheid wordt, dan kunnen goudmijnen je nog grotere winsten bezorgen.

De ‘VanEck Vectors Gold Miners ETF’ is waarschijnlijk de bekendste en ook beste keuze als je wil gaan voor een mandje van goudmijnen.

Deze kan je dan weer vinden onder ticker ‘GDX’.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.