Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Deze grondstof is uit zijn dalende trend gebroken

Voor de agricultuurindustrie is het al meer dan vijf jaar huilen met de pet op.

De prijzen van o.a. maïs, tarwe, katoen hebben al lang geen positieve signalen meer laten zien.

Maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Lincoln Samelson van ‘Contrarian Investors’ ziet nu – door o.a. de opkomst van inflatie – een mooi patroon verschijnen op de grafiek van maïs.

De maïsprijs is recent uit zijn dalende trend gebroken.

Na deze uitbraak is er een hertesting geweest van deze trendlijn en die blijkt succesvol afgerond te zijn.

Na deze hertest is er ook sprake van een mooie opwaartse beweging die toch weer dat extra vertrouwen inboezemt dat er hier wel iets interessants aan het gebeuren is.

Volgens Samelson zou het alvast goed kunnen dat er hier sprake is van een nieuwe stierenmarkt.

Een mooie opportuniteit dus voor beleggers met een iets langere tijdshorizon die graag ‘laag kopen en later hoog verkopen’.

Je kan deze trade uitvoeren door future contracten – zoals in de grafiek beschreven staat – of door de ‘Teucrium Corn ETF’ (ticker: CORN) te kopen.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.