Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Profiteer nu van deze wervelende orkaan… letterlijk

In Europa worden we gelukkig weinig belaagd door natuurrampen. Helaas kan voor heel wat andere landen niet hetzelfde gezegd worden…

Denk maar eens aan orkaan Michael die nu Amerika teistert, en om specifieker te zijn: Californië.

Michael is een orkaan van categorie 4 en staat dus op de op één na hoogste plek wat betreft intensiteit.

In het geval van orkaan Michael kan je dus verwachten dat er windsnelheden bereikt worden tot wel 250 kilometer per uur.

Hier is natuurlijk niemand blij mee. Een orkaan van een dergelijke schaal kan namelijk al snel heel wat schade aanrichten.

En dat is slecht nieuws voor de verzekeringsbedrijven die zullen moeten tussenkomen bij de vele schadegevallen.

Een van deze verzekeringsbedrijven die wel eens – weliswaar indirecte – schade zou kunnen ondervinden van kwajongen Michael, is Everest Re Group.

De koers is al flink aan het dalen nu en het heeft er volgens LightHouse Investment Management alle schijn van dat dit nog maar net het prille begin is.

Het zou dan ook wel een erg leuke short trade kunnen zijn zolang Michael terreur blijft zaaien, zo laatLightHouse ons weten.

En als de zwakte die we nu zien in aandelenindexen in het algemeen blijft aanhouden, dan zal dit alleen maar een extra duwtje in de rug geven wat betreft een short positie in dit aandeel.

Auteur: Bart Peters, eigenaar Peters Global Macro, heeft geen positie in de hierboven besproken financiële activa en zal ook geen positie innemen tot minimaal 72 uur na publicatie.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.